Menu Luk

Generalforsamling 2019

GIF’s Venner afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 18:00 i Ramsø Hallens mødelokale. Før generalforsamlingen er der smørrebrød med vin, øl el. vand.

generalforsamling

                               DAGSORDEN. (klik/print)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 1/1 til 31/12 regnskabsår  2018.
4.a) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
b) Fastsættelse af kontingentet for 2019.
5.Valg ifølge foreningens love:
Bestyrelsesmedlem Anni Rasmussen modtager genvalg.
Formand Henning Riber modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter Alice Franzpötter på valg.
Valg af 2 revisorer Frede Lærke og Karen Nielsen på valg.
Valg af 1 revisorsuppleant ???? på valg.
6.Eventuelt.

Kun gyldige medlemskort giver stemmeret på generalforsamlingen.
Kom og gør en forskel og sæt dit præg på foreningens arbejde.

generalforsamling1