Generalforsamling 2018

GIF’s Venner afholder ordinær generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 kl. 18:00 i Ramsø Hallens mødelokale. Før generalforsamlingen er der varmt mad med vin, øl el. vand.

generalforsamling

                               DAGSORDEN. (klik/print)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 1/1 til 31/12 regnskabsår  2016.
4.a) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
b) Fastsættelse af kontingentet for 2018.
5.Valg ifølge foreningens love:
Bestyrelsesmedlem Lajla Sivgaard stopper og der skal vælges en ny for et år.
Kasserer Sonja Nielsen modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Agnete Løve modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Ole Gromada modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter Alice Franzpötter på valg.
Valg af 2 revisorer Frede Lærke og Karen Nielsen på valg.
Valg af 1 revisorsuppleant Anni Rasmussen på valg.
6.Eventuelt.

Kun gyldige medlemskort giver stemmeret på generalforsamlingen.
Kom og gør en forskel og sæt dit præg på foreningens arbejde.

generalforsamling1