Menu Luk

Historie

GIF’s Venners historie (kort fortalt)

GIF’s Venner blev i 1967 startet af købmandsfrue Kitte Jacobsen, mejerist Johannes Larsen og tømrer Anker Larsen. Ideen til at starte en støtteforening op under Gadstrup IF var, at skaffe flere midler til aktiviteter i foreningen. Mest nærliggende var, at kaste sig over bankospil, som var oppe i tiden. Samtidig kunne spillet afholdes i forsamlingshuset i Ramsømagle, der også havde behov for at få tilført aktiviteter, for fortsat at kunne bestå. Det skal nævnes at Kitte var vild med bankospil og der gik da heller ikke så længe, før hun deltog i spillet i stedet for at være hjælper / opråber.
Det viste sig hurtigt at være en god ide, der kom penge i kassen og spillerne var glade for det lokale tiltag.
Leif Steen Hansen, der kom til senere, først som hjælper og herefter som opråber, kom pludselig til at stå meget alene da øvrige opråbere stoppede.
Leif var efterhånden ved at være godt træt af at opråbe tal søndag efter søndag og det var da også en lettelse, da der kom flere til som mestrede opråber hvervet. Leif fik bl.a. hjælpere, som Karl Hansen og Thorkild Fastholm.

I 1979 blev det besluttet at oprette GIF’s Venner, som en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse. Årsagen var efter udsagn, at det ikke var så godt, at blande hovedforeningens midler med de penge, som kom ind ved bankospillet.
En gruppe mente ikke denne indtægt bare skulle gå ind i idrætsforeningens drift, men i stedet gives til fremsende aktiviteter, redskaber, spillertøj mm.
Så den 28. februar 1979 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Ramsømagle Forsamlingshus, hvor Jonny Poulsen blev valgt til formand. Denne post bestred han indtil 1989.

Herefter blev en markant person for bankospillet Kate Pedersen valgt som formand. Kate havde været med som hjælper siden midten af 70’erne og stoppede i 2001, så hun havde også været med i over 35 år, hvoraf de 12 var som formand. I de 12 år Kate var formand, varetog hun også opråberhvervet, hvilket efter udsagn fra nogle af de gamle spillere, med en enorm sikkerhed og sjarme.
Herefter blev Hans Nielsen valgt som formand. Hans havde også været med hos vennerne i mange år og i 2005 stoppede Hans helt med banko arbejdet, hvorefter nuværende formand Henning Riber som tog over.
Andre personer som har gjort en stor indsats for GIF’s Venners bestyrelse kan nævnes Jørgen Bach – Johny Bilyk –Karen Nielsen – Lone Bilyk – Lajla Sivgaard – Agnete Rasmussen og mange flere.

Da GIF’s Venner var på sit højeste sidst i 80’erne og 90’erne, kom der op mod 200 personer for at spille banko i forsamlingshuset. Siden er det gået lidt ned af bakken, men antallet af spillere har stabiliseret sig på omkring de 100.

Mange støtteforeninger er efter hånden stoppet af forskellige årsager, men GIF’s Venner holder stadig ved og bidrager med 60 til 80.000 kr. hvert år til forskellige aktiviteter, som de enkelte afdelinger søger om.

GIF’s Venner har været gennem en stor udvikling, fra der i starten kun blev spillet almindelig banko / 20 spil pr. aften til gennem en lang periode at have koblet flere og flere sjove spil på til glæde for spillerne.
I 2006 blev iscenesat endnu en aktivitet på, idet GIF’s Venner startede med at afholde Sankt Hans bål på den gamle sportsplads i Gadstrup, hvilket er blevet en stor succes.
I 2008 blev det forbudt at ryge og mange havde dømt banko for lukket, da banko og tobak uværlig hænger sammen. Men GIF’s Venner prøvede at vende det positivt med en massiv kampagne bl.a. i Heden hvor spillerne blev budt til røgfrit bankospil til fordel for alle og banko spillet overlevede.

I 2009 oprettede GIF’s Venner egen hjemmeside www.gifs-venner.dk, som giver informationer om hvad er gevinster mm. er til kommende banko aften, ligeledes en generel orientering om de forskellige spil og foreningen og meget andet. Det er meningen at udvikle hjemmesiden, således den vil være et opslagsværk som er nødvendigt for at være bankospiller.

I 2010 blev foreningen digitaliseret i for af kasseterminal, således alt salg registreres gennem kasseapparatet og bl.a. er med til at give en mere klar statistisk grundlag for de beslutninger der træffes af bestyrelsen.

GIF’s Venner har indtil 2013 været en del af hovedforeningen og deltaget på lige vilkår med de øvrige afdelinger under Gadstrup IF i samtlige bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejde, men i 2013 blev Gadstrup IF og GIF’s venner enige om at GIF’s Venner trak sig ud af Gadstrup IF, da det var svært at finde en repræsentant til at sidde i hovedbestyrelsen.
Begrundelsen var ligeledes at GIF’s Venners repræsentant ikke havde den store interesse specifikt i detaljer for de enkelte idrætsgrene og derfor heller ikke bidrog konstruktivt til idrætten aktiviteter og omvendt havde de enkelte idrætsgrene ikke den store interesse for støtteforeningens arbejde, som var at samle midler til støtte for idrætten i Gadstrup.
Der var dog enighed om at støtten var uundværlig for idrætten i Gadstrup og at dette sammenhørs forhold skulle fortsætte blot med GIF’s Venner som en selvstændig forening.

I 2016 får Ramsømagle Forsamlingshus ny bestyrer og i starten af 2017 gør den nye bestyrer krav på en huslejeforhøjelse af en størrelse, som GIF’s Venner ikke ser sig i stand til at honorere, hvilket gør at der søges efter andre muligheder for afholdelse af bankospil.
Dåstrup Forsamlingshus stiller deres hus til rådighed endda til en mindre husleje. Der indgås en aftale og pr. den 19. juli 2017 flyttes bankospillet til Dåstrup Forsamlingshus.
Der blev dengang ytret tvivl om, at det samme antal spillere ville benytte sig af bankospillet, når det blev flyttet de 8 km til Dåstrup, men det viste sig hurtigt, at spillerne ikke svigtede. Det var stort set det samme antal spillere, som sluttede op omkring GIF’s Venners bankospil.

Nuværende bestyrelse består af Ole Gromada, Sekretær Anni Rasmussen, Agnete Rasmussen, kasserer Sonja Nielsen og formand Henning Riber.