Menu Luk

Støtte

Foreningens formål er at fremme og vedligeholde interessen for idrætten i Gadstrup, samt at yde økonomisk støtte til rejse, kurser osv., såsom træner- , leder- og instruktørkurser og lign., som har til formål at fremme idrætten.

Endvidere kan støtte ydes til rekvisitter og beklædning, såsom trøjer, bolde m.m.

Støtten ydes efter ansøgning fra interesserede eller på bestyrelsens initiativ.

Økonomisk støtte kan ikke ydes til dækning af underskud i Gadstrup Idrætsforening el underafdelinger.

Ansøgning om støtte kan ske gennem en af afdelingerne under Gadstrup IF.

Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af afdelingsformanden. Herefter vil ansøgningen blive behandlet af GIF’s Venners bestyrelse og resultatet meddeles til afdeingsformanden.

Spørgsmål besvares gerne, send spørgsmål via kontaktsiden.

Hent ansøgningsskema her